Bio

I min konstnärliga verksamhet så är glaset det primära materialet.

Under min masterutbildning så grundades glaskonstnärsduon BarroLevén. Kristina Levén och jag valde att göra masterarbetet tillsammans och har arbetat ihop sedan dess. Efter många år som mer eller mindre traditionell glasblåsare har jag de senaste åren valt att ifrågasätta, utveckla och utmana normerna inom ett väldigt traditionsrikt hantverksområde.


Jag arbetat med det hantverksmässiga görandet i glaset som rehabiliterande metod samt undersökt glaset som emotionell bärare. Frågeställningar har rört sig kring om glaset kan fungera som katalysator för att förändra och påverka en atmosfär.

Mitt uttryck i glaset tar sig gärna svulstiga, köttsliga former och kroppens inre och yttre närvaro återfinns i mina abstrakta uttryck.


Jag har hela tiden ifrågasatt vad glas egentligen är, men framförallt KAN vara. Kan konstglas vara ett fotografi eller en film? Mitt fokus har varit att lyfta fram de tekniker som haft

hobby-stämpel, och inte alltid fått plats i glas-Sverige eller än mindre på konsthögskolorna. Exempel på tekniker som oförtjänt står vid sidan om det blåsta är: fusing, slumpning, tiffany, blyinfattat, -målat- och sandgjutet glas.


Jag har använt mig av en mix av dessa tekniker och laborerat fritt för att få fram uttryck i materialen som förmedlar det orden inte förmår. Glaset är mitt förlängda språk, min rehabilitering och min ständiga utmanare.

Under de senaste 3 åren har mitt konsthantverk riktat sig till den offentliga diskursen och rummet. Vilket genomsyrar både mitt eget och BarroLevéns arbete, där en lek med foto, film, micro och macro perspektiv i glas fått ta stor plats. Hur skapas en atmosfär? kan ett objekt göra det? vad gör glaset med rummet och vad händer med betraktaren?


Synergieffekten som uppstår mellan objekt och subjekt är kärnan i mitt arbete med känslor, sinnesstämningar och själva upplevelsen det förmedlar.

Copyright @ All Rights Reserved